neurosciencereview.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

dr Marek Szczerbicki - od Redakcji

Drogi Czytelniku


Przedstawiamy nową stronę opartą na istniejącym od 1997 roku wirtualnym periodyku NEUROSCIENCE REVIEW.
Jego pojawianie się i dystrybucja były na tyle ograniczone ówczesną technologią, że zaprzestaliśmy działać na kilka lat. Obecnie informatyka daje niemal nieograniczone możliwości prezentacji i komunikacji, stąd powrót do naszej aktywności.

Co będzie na stronie.

Początkowo jak się wydaje podstawowe informacje, głównie skierowane do pacjentów, ale być może zainteresują specjalistów zajmujących się układem nerwowym. Drugą część stanowić będą ciekawe strony www i nowości ze świata nauki, a dotyczące układu nerwowego i leczenia jego schorzeń. O ile będzie takie zainteresowanie możliwe będzie publikowanie własnych prac na określonych zasadach.
W chwili obecnej i zapewne jeszcze przez kilka tygodni strona będzie w budowie zatem za pojawiające się trudności techniczne z góry przepraszam. Również wiele artykułów czy informacji będzie w języku angielskim, głównie z powodu braku możliwości czasowych na ich tłumaczenie.
Dla porządku przypominam, że wszelkie informacje o chorobach, diagnostyce, leczeniu i lekach mają jak zawsze charakter wyłącznie informacji ogólnej i nie mogą być podstawą do interpretacji czy podejmowania decyzji o leczeniu. W tych sprawach należy kontaktować się z lekarzem specjalistą w danej dziedzinie medycyny.

Pozdrawiam

Dr n. med. Marek Szczerbicki
neurochirurg
 .
.
A na razie kilka nowości nowości ze świata nauki.
 .
Na początek zupełny hit z 18 czerwca 2009 - po raz pierwszy uczeni uzyskali fotografię zjawisk leżących u podłoża pamięci. Naukowcy z Instytutu Neurologii i Szpitala w Montrealu i Mc Gill University, LA - California, dokonali rejestracji reakcji tzw translacji protein odpowiedzialnych za pamięć odległą.
 The increase in green fluorescence represents the imaging of local translation at synapses during long-term synaptic plasticity. Źródło: Science
Prawdopodobnie to synapsy są źródłem tworzenia i przechowywania specyficznych białek służacych do odtwarzania zdarzeń, ale również w procesie uczenia się. Absolutna większośc synaps jest w stanie "uśpienia" natomiast aktywizują się i zaczynają magazynować informacje białkowe w trakcie życia, a szczególnie uczenia się. Użycie specjalnych znakowanych fluorescencyjnie białek tzw reporterów lokalizuje białka pamięci w momencie ich tworzenia i gromadzenia. Możliwe jest również śledzenie przekazywania ich drogą synaptyczną do sąsiednich neuronów, a więc uczenie się kolejnych komórek nerwowych. Całość procesu kontrolowana i regulowana jest na drodzie ekspresji genowej z udziałem mRNA.  (żródło informacji: McGill University Neuroscience)
 ..
Odkrycie punktu uchwytu dla alkoholu w OUN (publ. 28 czerwiec 2009).
Wpływ alkoholu na stan i funkcjonowanie człowieka jest znany od zawsze, ale dopiero ostatnie badania naukowców z Salk Insitute for Biological Studies dokładnie określają sposób oddziaływania tej używki na funkcje neuronu.
.
 

 Left: X-ray crystallography revealed a binding site for alcohol in an ion channel that plays a key role in several brain functions associated with drugs of abuse and seizures. Right: This image shows a detailed view of the alcohol binding pocket with the ethanol molecule shown in yellow and red.

Źródło:Dr. Paul Slesinger, Salk Institute for Biological Studies

 .
Publikacja w ostatnim wydaniu Nature Neuroscience wykazała położenie punktu uchwytu dla alkoholu w głębi białkowego kanału jonowego. Daje to podstawy do nowych metod leczenia choroby alkoholowej jak i padaczki. Jak wiadomo alkohol etylowy zaburza funkcje międzykomórkowe na drodze przemieszczeń jonowych, ale dopiero teraz udało się to zobrazować metodą krystalografii rentgenowskiej - wyjaśnia dr P.A.Slesinger w Wydziału Biologii Białek Instytuty Salka. Dotychczas przypuszczano, że kanały określane jako GIRK (G-protein-activated inwardly rectyfing potassium) funkcjonowały  na zasadzie przepuszczania jonów K+ po zadziałaniu neurotransmitera co prowadziło do dezaktywacji neuronu. Alkohol również powoduje działanie na kanał GIRK, ale nie znano jak dotąd szczegółowo mechanizmu (działanie bezpośrednie lub poprzez zmiany molekularne w samej komórce nerwowej). Mechanizm ten może być zatem wykorzystany nie tylko w leczeniu choroby alkoholowej (zamiast alkoholu kanały blokowane moga być inną substancją o analogicznym kształcie pasującym do punktu uchwytu dla alkoholu). Co więcej taka substancja czy zwiazek chemiczny poprzez działanie na kanał GIRK może stabilizować pracę neuronów u osób chorych na padaczkę, a więc być może będzie to tzw idealny lek przeciwpadaczkowy.
Co więcej - uczeni
Ponadto - odkrycie 2 genów istotnych w rozpoznaniu podstaw schizofrenii.
Umożliwia to metoda obrazowania genetycznego mózgu w trakcie zadań powtarzanych.
Nowa metoda wykrywania wariacji DNA (czerwone piki) u osób ze schizofrenią wykazujących podobny wzorzec aktywności mózgu przy wykonywaniu zadań związanych z pamięcią.
Image desctiption..
Żródło:Gene discovery through imaging genetics: identification of two novel genes associated with schizophrenia.Department of Psychiatry and Human Behavior, Brain Imaging Center, University of California, Irvine
.
Czerwiec 2009 - informacja dotycząca nowych możliwości w leczeniu choroby Parkinsona.
Terapia genowa w obrębie OUN jako nowa inwazyjna metoda leczenia choroby Parkinsona jest obecnie na etapie badań klinicznych. Pierwsze obiecujące wyniki przedstawia znane czasopismo medyczne “The Lancet”. Na zdjęciach obraz fMRI u chorego 12 miesięcy po zastosowaniu terapii genowej opracowanej przez Neurologix. Na niebiesko obszary o zredukowanej aktywności metabolicznej mózgu, najbardziej uszkodzone przez proces chorobowy.