neurosciencereview.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Akredytacje na wesoło (?)

Od 3 do 45 tys. zł za akredytację

inf. wł. cytowana za "MEDYCYNA PRATYCZNA"
30.09.2009

Od dziś obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (DzU. nr 150, poz. 1216).

Określa ono poszczególne etapy procedury oceniającej prowadzonej przez wizytatorów ośrodka akredytacyjnego, szczegółowy sposób dokonywania oceny punktowej spełnienia standardów akredytacyjnych, wzór certyfikatu akredytacyjnego oraz wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej, jaką wnosi podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, składając wniosek o wydanie certyfikatu.

OD REDAKCJI: z autopsji znamy szpitale obwieszone takimi akredytacjami, a nawet ISO 200... , no ale co z tego skoro w SOR jednego z dużych warszawskich szpitali np. chory nieprzytomny po urazie czaszkowo-mózgowym czeka na CT 4 godziny, a na wynik badania i wezwanie konsultanta następne 3 godziny - efekt takiego "standardu" wiadomy lub chora po przedawkowaniu Acenokumarolu wegetująca 3 dni w SOR z wiadomym skutkiem to spełnienie ISO?