neurosciencereview.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

dr Marek Szczerbicki - Historia Neuroanatomii

Historia neuroanatomii i neurofizjologii ma jak się wydaje pewna cezurę. Jest nią pierwsze doświadczenie neurofizjologiczne  L. Galvaniego, który to ostatecznie udowodnił istnienie zjawisk elektrycznych w tkankach zwierzęcych. W tym samym czasie Aleksander Monro – lekarz i chirurg z Edynburga publikuje znane dzieło „Observation on the Structure and Function of the Nervous System” (1783).

 

 

Rycina z dzieła A. Monro opisująca otwór odpływowy płynu mózgowo-rdzeniowego.

 

  GALVANI LUIGI

  Włoski fizyk, lekarz i fizjolog (1737-1798).Syn lekarza, studia medyczne ukończył  w 1759 roku na Uniwersytecie Bolońskim. Początkowo wykładał anatomię, wreszcie  w 1763 roku został profesorem ginekologii i położnictwa w Bolońskim Instytucie Nauk.  Był prekursorem badań elektrofizjologicznych Od roku 1771 rozpoczął badania wpływu elektryczności na reakcje mięśni  żaby. Odkrył między innymi, że pod wpływem prądu elektrycznego (wówczas uzyskiwanego z maszyny elektrostatycznej) kończyna dolna  żaby ulegają skurczom. W 1786 roku dokonał słynnego odkrycia, że przy jednoczesnym dotknięciu mięśnia wypreparowanej kończyny żaby dwoma różnymi metalami - połączonymi ze sobą jednym końcem - mięsień kurczy się., mimo że pręty nie były połączone z maszyną elektrostatyczną. Zjawisko to przypisywał - błędnie - tzw. elektryczności zwierzęcej. Jego przełomowa praca zawierająca wyniki doświadczeń została opublikowana w 1791 roku. pod tytułem "De Viribus Elictricitatis in Motu Musculari Commentarius” - Uwagi o wpływie elektryczności na ruch mięśni Natomiast w 1794 roku doświadczeniem polegającym na wywołaniu skurczu mięśnia udowego żaby przez nałożenie nań przeciętnego nerwu kulszowego

Pracownia Luigi Galvaniego w BoloniiPracownia Luigi Galvaniego w Bolonii

Teatr Anatomiczny w Archiginnasio w Bolonii, miejsce wykładów L.Galvani, 1759.


Notatka Galvaniego z 1782 roku jak należy preparować żaby do doświadczeń nad elektrycznością zwierzęcą. Galvani badał skurcze mięśni nóg po podłączeniu nerwu kulszowego do maszyny elektrostatycznej, "elektryczności atmosferycznej" - jak B.Franklin i wreszcie, przypadkowo, zaobserwował skurcze przy dotykaniu dwoma różnymi metalami (haczyk z miedzi i żelazna siatka).   
  Opis "trzeciego", decydującego doświadczenia z pracy Galvaniego "Notę o elektryczności zwierzęcej" - nerw kulszowy świeżo spreparowanej żaby dotyka bezpośrednio mięśnia, zamykając obwód "płynu elektrycznego" i powodując skurcz.Rys. 2. Opis "trzeciego", decydującego doświadczenia z pracy Galvaniego "Notę o elektryczności zwierzęcej" - nerw kulszowy świeżo spreparowanej żaby dotyka bezpośrednio mięśnia, zamykając obwód "płynu elektrycznego" i powodując skurcz.