neurosciencereview.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
NOWE LEKI PRZECIWPADACZKOWE

dr n. med Marek Szczerbicki - Mikrogranulat kwasu walproinowego - jednorazowe w ciagu doby podawanie leku. Ocena chronofarmakologiczna.

Kwas walproinowy (VPA) jest jednym z najbardziej znanych, ale i o największym spektrum terapeutycznym związków chemicznych stosowanych w farmakologii układu nerwowego. Początkowo używany był jako rozpuszczalnik innych leków przeciwpadaczkowych. Przez przypadek  w 1963 roku odkryto, że sam posiada takie właściwości. Obecnie stosowany w wielu jednostkach chorobowych OUN: padaczka, choroba dwubiegunowa, encefalopatia alkoholowa, choroba Alzheimera, zaburzenia zachowania (autyzm, ADHD, zespół Aspergera), neuralgie i migreny. Opisywano wstępne prace nad stosowaniem VPA w walce z HIV i  chorobą nowotworową.

Działanie VPA polega głównie na hamowaniu wyrzutu neurotransmiterów pobudzających, ale też blokuje kanał sodowy i moduluje przekaźnictwo GABA, Dopaminy i Serotoniny. Jego wykrywanie i pomiar stężenia możliwy jest przy użyciu prostych technik :

Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection is well suited for therapeutic drug monitoring (TDM) because of the small sample volumes required.
 VPA VPA in plasma
(Źródło:Analytical and Bioanalytical SciencesDepartment of Chemistry / University of Basel)

W handlu VPA pojawia się pod wieloma nazwami (Epilim, Epival, Orlept, Divalproex, Depakote, Valproate, Depakine. Orfiril). Związek ten posiada dość prostą budowę chemiczną - krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy (2-propyl-pentanoic acid), ale szczegóły jego mechanizmu działania nie są ostatecznie poznane. Dodatkowo opisywano  objawy uboczne jego stosowania - teratogeniczność i hepatotoksycznośc  

  
Understanding the therapeutic mechanism of action for valproic acid (VPA) has been complicated by a number of different cellular effects of the drug. In regards to bipolar disorder treatment, scientists have often looked for common effects of VPA and another bipolar disorder treatment, Lithium (Li+).
Źródło: Research group School of Biological Sciences Royal Holloway University of London Egham, Surrey, TW20 0EX UK.

VPA produkowany jest w postaci dożylnej i doustnej, do podawania w dawkach podzielonych i jednorazowo w ciągu doby (postać o działaniu przedłużonym). Forma o przedłużonym działaniu może być podawana 2, a nawet 3 krotnie w ciagu doby, ale jak się wydaje stosowanie jednorazowo całej dawki jest dobrze tolerowane i akceptowane przez pacjentów.

Również pora podania leku ma swoje znaczenie. Rekomendowane jest jego zastosowanie razem z wieczornym posiłkiem, tak aby wysoki poziom leku w surowicy krwi zabezpieczał przed nocnymi napadami, a równocześnie nie powodując wystąpienia niektórych objawów niepożądanych (np. senność, zmęczenie). Istotne jest także zapewnienie w miarę stałego i terapeutycznego poziomu leku w ciągu następnych 12 godzin aktywności i z pominięciem wpływu np. posiłków. Stąd koncepcja zastosowania substancji czynnej w formie mikrogranulek o powolnym uwalnianiu.

Kolejnym korzystnym czynnikiem stosowania VPA w formie mikrogranulek jest zmniejszenie ilości toksycznych metabolitów (np. 4-ene-VPA) poprzez stabilizację i poprawę metabolizmu kwasu walproinowego.

W badaniach klinicznych stwierdzono, że maksimum stężenia VPA podanego w postaci mikrogranulek pojawia się w ok 12 godzinie (prawie 60% chorych), a u pozostałych w okresie 3 - 6 godziny. Również dawkowanie przekładało się na rozkład poziomu terapeutycznego VPA w ciągu doby. Wydaje się, że bardziej stabilny (>50ug/ml) jest schemat 18-24 mg/kg/dz niż 10-17 mg/kg/dz.  Przy mniejszych dawkach dolny poziom stężenia w surowicy krwi obniżał sie do 40ug/ml, aczkolwiek nie obserwowano przy tym zmian w obrazie napadów drgawkowych.

WNIOSKI

  1. Dotychczasowe schematy dawkowania tradycyjnych postaci VPA można zmienić  na stosowanie 1 x dobę dzięki formie mikrogranulacyjnej o przedłużonym uwalnianiu.
  2.  Nie stwierdzono obiektywnych farmakodynamicznych (poziom VPA w surowicy) ani klinicznych (zmiana częstosci i charakteru napadów) zmian po przestawieniu na nową postać leku.
  3. Przy dawkowaniu średnio 19 - 24 mg/kg/dz uzyskano optymalny zakres parametrów dobowych wahań poziomu VPA w surowicy krwi, który mieścił sie w zakresie terapeutycznym 50 - 100ug/ml.
  4. U chorych powyżej 60 rż. dawka dobowa przy zachowanym poziomie terapeutycznym może być niższa (zazwyczaj ok. 16mg/kg/dz), co uzasadnione jest mniejszym metabolizmem i słabszym wiązaniem leku w surowicy krwi.
dr n. med Marek Szczerbicki

 

Sabril uzyskał aprobatę FDA

Sabril Approved By FDA To Treat Spasms In Infants And Epileptic Seizures

Sabril (vigabatrin) Oral Solution has been approved by the U.S. Food and Drug Administration to treat infantile spasms in children ages 1 month to 2 years. Sabril is the first drug in the United States approved to treat the disorder, characterized by a severe type of seizure that usually appears in the first year of life, typically between ages 4 months and 8 months. The disorder can be debilitating because of the frequency of difficult-to-control daily seizures.

Sabril (vigabatrin) Tablets have been approved for adult use in combination with other medications to treat complex partial seizures that have not responded adequately to previous drug therapies.

"Seizures can cause impaired nervous system function and reduced quality of life," said Russell Katz, M.D., director of the Division of Neurology Products at the FDA's Center for Drug Evaluation and Research. "Infantile spasms in children this young are very serious and this approval provides these patients and their parents a treatment option."

Infantile spasms consist primarily of a sudden bending forward of the body with stiffening of the arms and legs; some children arch their backs as they extend their arms and legs. Spasms tend to occur upon awakening or after feeding, and often occur in clusters of up to 100 spasms. Infants may have dozens of clusters and several hundred spasms per day. Many underlying disorders, such as birth injury, metabolic disorders, and genetic disorders can give rise to spasms, making it important to identify the underlying cause. In some children, no cause can be found.

Epilepsy is a neurological condition that produces disturbances in the normal electrical functions of the brain, causing people to have recurring seizures. Seizures happen when nerve cells, or neurons, in the brain send out the wrong signals. People may have strange sensations and emotions or behave strangely. They may have violent muscle jerking, which may be repetitive, or lose consciousness.

Damage to vision is an important safety concern with the use of Sabril. The drug will have a boxed warning to alert health care professionals to this risk of a progressive loss of peripheral vision with potential decrease in visual acuity. The risk of vision damage may increase based on the dosage and duration of use, but even the lowest doses of Sabril can cause vision damage. Periodic vision testing is required for those taking Sabril. Because of the risk of permanent vision damage, the drug will be available only through a restricted distribution program.

Sabril was designated as an orphan drug by the FDA for use in treating infantile spasms. A drug is eligible for orphan drug designation if it is intended to treat a disease or condition that affects less than 200,000 people in the United States. Orphan drug status provides the company with financial incentives to promote the development of a drug to treat a rare disease or condition.

Źródło informacji:   U.S. Food and Drug Administration


 

LACOSAMDE - Vimpat - nowy lek zatwierdzony w USA


Vimpat(R) (lacosamide) C-V, a new antiepileptic drug (AED), will be available in U.S. pharmacies by the first week of June 2009. Vimpat was approved by the U.S. FDA in the fall of 2008 for the use as an add-on therapy for the treatment of partial-onset seizures in people 17 years and older with epilepsy.

The chemical name of lacosamide, the single (R)-enantiomer, is (R)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxypropionamide (IUPAC). Lacosamide is a functionalized amino acid. Its molecular formula is C13H18N2O3 and its molecular weight is 250.30. The chemical structure is:

Vimpat approval is based on safety and efficacy data from three pivotal trials with approximately 1,300 patients. In the studies, many patients taking Vimpat had their seizures reduced by half or more and experienced reductions in median seizure frequency at rates that were significantly greater than those in the placebo group. Across the pivotal trials, 2.7% of the patients taking 200 mg/day and 3.3% of patients taking 400 mg/day of Vimpat were seizure free throughout the 12-week maintenance phase, vs. 0.9% of placebo patients.
Vimpat demonstrated efficacy and safety when combined with a broad range of existing AEDs.
Vimpat is available in 50, 100, 150, and 200 mg strengths, and as an IV infusion. Formulations can be used interchangeably at equivalent dosing. Vimpat should be taken twice daily; the daily dose should not exceed 400 mg.
In clinical trials, treatment-related adverse events were mostly characterized as "mild" or "moderate" in severity and included dizziness, headache, diplopia, and nausea.
Epilepsy is a chronic neurological disorder affecting approximately three million people in the U.S.
-- Epilepsy can affect anyone at any time; it is a common neurological condition that can be life long
-- Less than half (47%) will attain seizure control with the first AED
-- More than 30% will continue to experience seizures despite trying two or more AEDs
-- 200,000 new cases are diagnosed each year, a number that is expected to grow at a faster rate as the population ages

Important safety information about Vimpat in the U.S.
Vimpat tablets are indicated as adjunctive therapy in the treatment of partial-onset seizures in patients with epilepsy who are 17 years and older. Vimpat injection is indicated as short-term replacement when oral administration is not feasible in these patients. Patients should be advised that Vimpat may cause dizziness, ataxia, and syncope. Caution is advised for patients with known cardiac conduction problems, who are taking drugs known to induce PR interval prolongation, or with severe cardiac disease. In patients with seizure disorders, Vimpat should be gradually withdrawn to minimize the potential of increased seizure frequency. Multiorgan hypersensitivity reactions have been reported with antiepileptic drugs. If this reaction is suspected, treatment with Vimpat should be discontinued.
AEDs increase the risk of suicidal behavior and ideation. Patients taking Vimpat should be monitored for the emergence or worsening of depression, suicidal thoughts or behavior, and/or any unusual changes in mood or behavior.
The most common adverse reactions occurring in greater than or equal to 10 percent of Vimpat-treated patients, and greater than placebo, were dizziness, headache, nausea, and diplopia.

Vimpat(R) is a registered trademark under license from Harris FRC Corporation.


Forward looking statement

This press release contains forward-looking statements based on current plans, estimates and beliefs of management. Such statements are subject to risks and uncertainties that may cause actual results to be materially different from those that may be implied by such forward-looking statements contained in this press release. Important factors that could result in such differences include: changes in general economic, business and competitive conditions, effects of future judicial decisions, changes in regulation, exchange rate fluctuations and hiring and retention of its employees.

Source: UCB but view drug information on Vimpat.